zaterdag 26 februari 2011

Koptienden Loosdrecht 1561-1570

1561.

Loisdrecht

Willem Petersz 1 sp
Willemtgen Ghijs Airtsz weduwe in Dirck ouste
Ariaensz plaits 3 sp
Jan Jansz Lap overgenomen van Cornelis Petersz 1 sp
bt. bij Sebastian Claisz
Geerte Gerrits Willhem Manten wijff in
Thonis Elbertsz plaits 1 sp
bt. bij Sebastian Claisz
Cornelis Elbertsz 1 sp
bt. bij Sebastian Claisz
Bernt Elbertsz 2 sp
bt. bij Sebastian Claisz


Inv. nr. 39

1565.

Loosdrecht.

Willem Petersz 1 sp
Adriaen Aertsz overgenomen …..
Jan Jansz Lap overgenomen van Cornelis Petersz 3 sp
Geertgen Gerrits Willem Manten wijff
in Thoenis Elbertsz plaets 3 sp
Cornelis Elbertsz 1 sp
bt. bij Bastiaen Claesz
Thonis Berntsz ende Elbert Berntsz gebroederen
ontvangen van Bernt Elbertsz IJ sp
bt. bij Sebastian Claisz
Adriaen Willem Bertsz overgenomen van
Gerrit Willem Bertsz

(rest onleesbaar)


Inv. nr. 40

1566.

Loesdrecht.

Willem Peeters 1 sp
Sluy de A. 65 tot nu toe
dees x is geset op Claes Jacopsz Royersz
ende compt nieuwe in’t boeck ende
Willem Petersz dair vuijt
Adriaen Aertsz overgenomen van Elbert Jansz Brouwer 1 sp
bt. bij Lambert Hynrick
Willemtgen Gijs Aertsz overleden. Is dairvoirs
overgenomen Ariaensz plaets 6 cop
Sluy de A. 65 tot nu toe
Jan Jansz Lap overgenomen van Cornelis Peeters 1 sp
Geertgen Gerrits Willem Mantsen wijff.
In Thoenisz Elberts plaits 1 sp
Cornelis Elbertsz 1 sp
Thoenisz Barnts en Elbert Bernts geven over morgens
van Bernt Elberts 11 sp
Adriaan Willem Berts overgenomen van Gerrit
Willemsz Ariaend vande Loosdrecht 1 sp


Inv. nr. 41

Geen Loosdrechtse namen.


Inv. nr. 42

1570.

Loosdrecht.
Claes Jacob Reyersz overgenomen van
Willem Petersz 1 sp
Floer Hendricksz overgenomen van
Adriaen Aertsz 1 sp
Jan Ouwe Heyn Jongen overgenomen van
Willemtgen Gijs Aerts weduwe 6 cop
Jan Jansz Lap overgenomen van Cornelis Peters 1 sp
Geertgen Gerritsd Willem Mantgen wijff in
Thonis Elberts plaets 1 sp
Cornelis Elbertsz 1 sp
Floer Gerritsz inde plaets van Elbert Bernts 2 cop
Dirck Gijsbertsz overgenomen van Thonis Bernts 6 cop
Adriaen Willem Berntsz overgenomen van
Willem Gerrit Adriaensz van Loosdrecht
2 sp van Ellert Gerritsz tot Hilversom 3 cop
….. 7 cop
Meyert Jansz overgenomen van Mary Gijsberts in
Cortehoeff 1 sp
sluy de Anno 1568